JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN ROMÂNIA H O T Ă R Â R E pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Biroului Relaţii Internaţionale şi avizul favorabil al comisiei de activităţi economico-financiare; În temeiul art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 21,5 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Compartimentului de pregătire a şedintelor şi relaţii cu consilierii; • Direcţiei economice; • Partenerilor interesaţi. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă” în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 28 octombrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 octombrie 2008 Nr. 178

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.