JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind organizarea și desfășurarea Proiectului - Conferința Internațională cu tema „De ce nu a fost posibilă pacea dupa încheierea primului razboi mondial și cum să evităm greșelile istoriei”, dedicat Centenarului Marii Uniri

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Raportul Serviciului Relații Publice şi Promovarea Județului şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru Strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural
          Văzând Scrisoarea de intenție a Instituției Prefectului Județului Maramureș privind cooperarea cu Consiliul Județean Maramureș pentru organizarea şi desfășurarea proiectului Conferința Internațională cu tema „De ce nu a fost posibilă pacea dupa încheierea primului razboi mondial și cum să evităm greșelile istoriei” dedicat Centenarului Marii Uniri, înregistrată cu nr. 5740/2018;
          Ţinând cont de faptul că în cadrul întrunirii din data de 23 aprilie 2018, Comitetul Interministerial pentru Centenar a aprobat prin Decizie susținerea proiectului Conferința Internațională cu tema „De ce nu a fost posibilă pacea dupa încheierea primului razboi mondial și cum să evităm greșelile istoriei” depus de Consiliul Județean Maramureş;
          În baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României, completată și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 22/2018;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă organizarea și desfășurarea Proiectului Conferința Internațională cu tema „De ce nu a fost posibilă pacea dupa încheierea primului razboi mondial și cum să evităm greșelile istoriei” dedicat Centenarului Marii Uniri 1918-2018, în cooperare cu Instituția Prefectului - Județul Maramureș şi Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relații Publice și Promovarea Județului;
  • Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 iunie 2018. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 iunie 2018
Nr. 141

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.