JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind organizarea și desfășurarea Proiectului „100 de baloane pentru România”, dedicat Centenarului Marii Uniri

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, Raportul Serviciului Relații Publice şi Promovarea Județului şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru Strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural Văzând Scrisoarea de intenție a Asociației pentru Siguranță, Echilibru, Nonconformism și Sensibilitate – SENS privind cooperarea cu Consiliul Județean Maramureș pentru organizarea şi desfășurarea proiectului „100 de baloane pentru România”, dedicat Centenarului Marii Uniri, înregistrată cu nr. 5701/2018;
          Ținând cont de faptul că în cadrul întrunirii din data de 23 aprilie 2018, Comitetul Interministerial pentru Centenar a aprobat prin Decizie susținerea proiectului „100 de baloane pentru România” depus de Consiliul Județean Maramureş;
          În baza prevederilor:
  • H. G. nr. 597/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR;
  • O. G. nr. 5/2017 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administrației public centrale cu privire la Centenarul României, completată și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 22/2018;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (6) lit. a) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
         Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

           Art.1. Se aprobă organizarea și desfășurarea Proiectului „100 DE BALOANE PENTRU ROMÂNIA”, dedicat Centenarului Marii Uniri 1918-2018, în perioada 3 – 7 octombrie 2018, în cooperare cu Asociația pentru Siguranță, Echilibru, Nonconformism și Sensibilitate – SENS, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relații Publice și Promovarea Județului;
  • Asociației pentru Siguranță, Echilibru, Nonconformism și Sensibilitate – SENS.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru”şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 iunie 2018. Au fost prezenţi 30 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Baia Mare, 28 iunie 2018
Aurica Todoran
Nr. 140

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.