JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive, în anul 2020

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr. 9214/2020;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 9124/2020;
 • Adresa nr. 708/24.06.2020 a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş, înregistrată la Consiliul județean Maramureș sub nr. 9182/24.06.2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ținând cont de prevederile:
 • Hotărârii Consiliului Județean nr. 34/2012 privind aprobarea alocării de sume din bugetul propriu al județului pentru finanțarea programelor structurilor sportive de performanță de prim eșalon;
 • art. 3 alin. (1) şi ale art. 69 din Legea nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182 alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabilesc structurile sportive de performanţă de prim eşalon care pot beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2020 după cum urmează:
 1. Clubul Sportiv „Asociația Sportivă Independența”– echipa de fotbal feminin AS Independența Baia Mare;
 2. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare – echipa de rugby CSM Ştiinţa Baia Mare;
 3. Clubul Sportiv „Știința” Baia Mare - echipa de volei masculin CS Ştiinţa Explorări Baia Mare;
 4. Clubul de Șah al Municipiului Baia Mare – echipa de şah;
 5. Clubul Sportiv Minaur Baia Mare - echipa de handbal masculin CS Minaur Baia Mare;
 6. Clubul Sportiv Minaur Baia Mare - echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare;
 7. Clubul Sportiv Municipal Sighetu Marmației – echipa de baschet masculin CSM Sighetu Marmației;
 8. Clubul Sportiv Municipal Sighetu Marmației – echipa de şah feminin CSM Sighetu Marmaţiei.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Structurilor sportive de performanţă de prim eşalon.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 120
Baia Mare, 29 iunie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 iunie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.