JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Monografiei economico-militară a Judeţului Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Județean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr. 7182/2020;
 • Adresa nr. 220 MM din 18.03.2020 a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Maramureş, înregistrată la Consiliul Judeţean Maramureş cu nr. 4195/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 35, lit. d) din Legea nr. 45/ 1994 a apărării naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 477/ 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;
 • H.G nr. 1174/ 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea Monografiei economico-militară a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Monografia economico-militară a Judeţului Maramureş, actualizată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Centrul Militar Judeţean Maramureş;
 • Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Maramureş;
 • Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 119
Baia Mare, 29 iunie 2020

* Monografia economico – militară este clasificată secret de serviciu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 iunie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.