JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 33 din 28 februarie 2020 privind aprobarea cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul Judeţean Maramureş pentru diferite structuri asociative, pentru anul 2020

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 9318/2020;
  • Hotărârea nr. 1/10.03.2020 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureş privind cuantumul cotizației, pentru anul 2020;
  • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Potrivit prevederilor art. 35, alin. (6) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 89, alin. (7), art. 175, art.182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se modifică poziţia 9 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 33 din 28 februarie 2020 privind aprobarea cuantumului cotizaţiilor ce se plătesc de Consiliul Judeţean Maramureș pentru diferite structuri asociative pentru anul 2020, care va avea următorul cuprins:

Nr. crt. STRUCTURA ASOCIATIVĂ COTIZAȚII 2020 COTIZAȚII 2020
euro lei
9 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureș   250.000,00

          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcția Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
  • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureş.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr.115 
Baia Mare, 29 mai 2020 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 iunie 2020. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.