JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Acord de cooperare în vederea dotării cu dispozitive medicale a Blocului Operator - Sală de operaţii chirurgie cardiacă, cardiovasculară şi toracică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 8098/2020;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr. 8135/2020;
 • Adresa Municipiului Baia Mare nr. 20107/2020, înregistrată la Consiliul Judeţean cu nr. 8190/2020;
 • Adresa Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare nr. 14827/2020;
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile:
 • art.199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 92 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 109, art. 173, alin. (1), lit. e), alin. (5), lit. c), alin. (7), lit. a), alin. (8), lit. a), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş, Municipiul Baia Mare şi Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, în vederea dotării cu dispozitive medicale a Blocului Operator - Sală de operaţii chirurgie cardiacă, cardiovasculară şi toracică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Municipiul Baia Mare;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Serviciul Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 111
Baia Mare, 10 iunie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 10 iunie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.