JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREŞENILOR”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 8122/2020;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică nr. 8104/2020;
 • Raportul Direcției de Dezvoltare şi Implementare Proiecte nr. 8187/2020; 
 • Avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile:
 • Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei COVID-19;
 • Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 614/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. d) şi e), alin. (5), lit. c), alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă proiectul „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREŞENILOR”.
          Art.2. Se aprobă implementarea proiectului mentionat la art.1, de către Judeţul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş în cooperare cu:
 • Direcţia de Sănătate Publică Maramureş;
 • Municipiul Baia Mare;
 • Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Ruşdea";
 • Municipiul Sighetu Marmaţiei;
 • Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei;
 • Oraşul Vişeu de Sus;
 • Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus;
 • Spitalul Judeţean de Urgență "Dr. Constantin Opriş Baia Mare";
 • Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.
          Art.3. Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între participanți conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.4. Se stabileşte bugetul proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREŞENILOR” la nivelul sumei 1.000 mii lei pentru un număr de 50.000 beneficiari.
          Art.5. În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei, unităţile sanitare partenere vor stabili de comun acord Regulamentul privind implementarea proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREŞENILOR”.
          Art.6. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
 • Instituţia Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
 • Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Municipiul Baia Mare;
 • Municipiul Sighetu Marmaţiei;
 • Oraşul Vișeu de Sus;
 • Direcţia de Sănătate Publică Maramureş;
 • Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare;
 • Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 • Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Ruşdea”;
 • Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei;
 • Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 110
Baia Mare, 10 iunie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 10 iunie 2020. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.


ERATĂ
la anexa Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 110/2020 privind aprobarea proiectului „TESTĂM PENTRU SĂNĂTATEA MARAMUREŞENILOR”

În art. 7 lit. b) din anexă în loc de „asigură condiţiile necesare pentru realizarea procedurilor de recoltare şi prelucrare a probelor prin intermediul cadrelor medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Ruşdea” cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie personală şi dotarea acestora cu echipament de protecţie corespunzător” se va citi „asigură condiţiile necesare pentru realizarea procedurilor de recoltare a probelor prin intermediul cadrelor medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Dr. Nicolae Ruşdea” cu respectarea tuturor măsurilor de protecţie personală şi dotarea acestora cu echipament de protecţie corespunzător”, iar la art. 13, lit. b) în loc de „realizează procedurile de recoltare şi de prelucrare a probelor prin intermediul cadrelor medicale din cadrul spitalului, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform programărilor stabilite pentru voluntarii înscrişi în proiect” se va citi „realizează procedurile de recoltare a probelor prin intermediul cadrelor medicale din cadrul spitalului, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform programărilor stabilite pentru voluntarii înscrişi în proiect”.

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran

Baia Mare, 16 iunie 2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.