ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului şi de urbanism Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliul judeţean Maramureş, Referat nr. 424/ 2008 al Direcţiei de planificare teritorială, urbanism precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; Având în vedere prevederile art.37 alin.(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.91 alin. (1) lit. f, şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă avizele unice emise de Comisia tehnică de amenajere a teritoriului şi de urbanism pentru documentaţia: PUZ ZONĂ REZIDENŢIALĂ în localitatea Groşi, com. Groşi, proiect nr. 713/2008 executat de Birourile asociate de arhitectura SASKI proiectare şi design din Baia Mare, beneficiar: Cristian Vasile Podină din loc. Ungureni nr. 336,com Cupşeni; PUZ PENSIUNE AGROTURISTICĂ, în localitatea Cerneşti, comuna Cerneşti proiect nr. 823/2005 executat de S.C.”AMBIENT”S.R.L din Baia Mare, Bd. Bucureşti nr. 5/1, beneficiar: S.C.”BIMEX”S.R.L din Baia Mare, str. Păltinişului nr. 65/30; PUD STRUCTURĂ TURISTICĂ, în localitatea Valea Chioarului, comuna Valea Chioarului proiect nr. 581/2008 executat de Birourile asociate de arhitectura SASKI proiectare şi design din Baia Mare,beneficiar: Sarmaşi Nistor Călin din Valea Chioarului, nr. 86/B; PUD FERMĂ PENTRU CULTIVAREA CIUPERCILOR ,în localitatea Băseşti, comuna Băseşti proiect nr. 756/2008 executat de Birourile asociate de arhitectura SASKI proiectare şi design din Baia Mare,beneficiar: S.C.”PLEUROTUS”S.R.L. din Băseşti, nr. 52.PUD – PENSIUNI AGROTURISTICE în loc. Dăneşti , com. Şişeşti, proiect nr. 1000-1011/2008 executat de S.C.”AMBIENT”S.R.L din Baia Mare, beneficiari: S.C.”TETRIS TURISM”S.R.L şi S.C „CREDOS PRODCOM”S.R.L din com. Şişeşti şi mun Baia Mare. PUZ – ZONĂ REZIDENŢIALĂ în loc. Satu Nou de Jos, com. Groşi, proiect nr. 12/2008 executat de S.C.”TRILITICA”S.R.L din Baia Mare, beneficiar Chitidean Cristian din Baia Mare. Art.2. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Maramureş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Direcţiei planificare teritorială, urbanism; - Primăriilor comunelor Groşi, Cerneşti, Valea Chioarului, Băseşti şi Şişeşti. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel KOVACS Contrasemnează SECRETARUL AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 101

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.