ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind modificarea statului de funcţii a Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş nr. 180/ 2008 precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi compăletările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1. (1) Se aprobă modificarea statului de funcţii a Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, începând cu data de 1 iunie 2008, conform anexei la prezenta hotărâre. (2) Modificarea statului de funcţii se face cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute pe acest an în bugetul instituţiei. Art. 2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Centrului judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei economice; - Compartimentul resurse-umane; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 100

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.