ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind însuşirea Acordului de muncă şi a Contractului colectiv de muncă încheiate între conducerea Consiliului judeţean Maramureş şi salariaţii din aparatul de specialitate Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi avizul favorabile ale comisiilor de specialitate; Văzând prevederile Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcţionarilor publice, HG nr. 833 / 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, Legea nr. 53/ 2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile şi Legea nr. 130/ 1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 91 alin (1) lit. f) şi 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliului judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se însuseşte Acordul de muncă încheiat între Conducerea Consiliului judeţean Maramureş şi funcţionarii publici din aparatul de specialitate, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre: Art.2. Se însuseşte Contractul colectiv de muncă încheiat între Conducerea Consiliului judeţean Maramureş şi personalul contractual din aparatul de specialitate conform anexei 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia economică şi Compartimentul resurse umane din cadrul aparatul propriu al Consiliului judeţean Maramureş. Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Organizaţiei sindicale; - Direcţiilor şi compartimentelor funcţionale din cadrul Consiliului judeţean Maramureş; - Direcţiei pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială a judeţului Maramureş; Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” şi 7 „abţineri” în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 102

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.