JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 9 /2018

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul comun al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică şi al Biroului Resurse umane, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile H.G. nr. 325/ 2018 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea condiţiilor de înfiinţare a posturilor în afara organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea articolului 5 alin. (3) paragraful al doilea din Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 9/2018 modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 164/2018, care va avea următorul cuprins:
          „Timpul efectiv alocat activităților pentru proiecte desfășurate de către persoanele nominalizate în cadrul echipelor de proiect, nu va depăși 40 ore pe lună.
          Pentru motive temeinice, la propunerea justificată a managerului de proiect pentru fiecare persoană în parte, timpul efectiv alocat va putea fi majorat cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.”
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcției Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Arhitect Şef;
  • Biroului Resurse Umane.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare,
26 septembrie 2018
Nr. 214

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.