JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Judeţului Maramureş la Programul naţional de înnoire a parcului auto

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Tehnice şi Investiții, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor Ordinului nr. 661/2017/24.04.2017 privind aprobarea Ghidului de finanţate a programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2017 – 2019 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. b), alin. (5) lit. a) pct. 2 şi art. 97 din Legea nr.215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea Judeţului Maramureş la Programul naţional de înnoire a Parcului auto naţional 2017 – 2019 şi predarea unui număr de 3 autovehicule casate pentru obţinerea de cupoane valorice, cu următoarele date de identificare:
  • Automobil mixt DACIA 1307 tipul D1F719, număr de identificare UU1D1F71943406950, cu 5 locuri, capacitate cilindrică 1557 cmc., fabricat în anul 2004 – nr. de matriculare MM 11 RPC – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş;
  • Autoturism DACIA 1310 L tipul R11711, număr de identificare UU1R11711T9812, capacitate cilindrică 1397 cmc., fabricat în anul 1999, având nr. de matriculare MM 11ACA – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Baia Mare;
  • Autoturism DACIA tipul R5231 SUPER NOVA, nr. de identificare UU1R5231512982621, cu 5 locuri, capacitate cilindrică 1390 cmc., fabricat în anul 2001, având nr. de înmatriculare MM07ETN – Muzeul de Etnografie şi Artă Populară.
          Art.2. Cupoanele valorice vor fi utilizate în vederea achiziţionării a trei autovehicule noi hibrid pentru pacul auto propriu.
          Art.3. Diferenţa de valoare necesară până la acoperirea integrală a valorii de achiziţionare a autovehiculelor noi se va acoperi din bugetul propriu al Judeţului Maramureş.
          Art.4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 76/ 2018 îşi încetează aplicabilitatea.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru” şi patru neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2018. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 septembrie 2018
Nr. 215

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.