ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2007 Pentru Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Regiei Autonome “Aeroportul Baia Mare” precum şi avizul comisiei de specialitate;
          În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2007 şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 privind rectificarea Bugetului de Stat pe anul 2007 a Hotărârii Guvernului nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene,
          În temeiul art. 91 alin. (3) lit. a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se majorează Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome “Aeroportul Baia Mare“ pentru anul 2007 cu suma de 200 mii lei RON reprezentând transferuri pentru cheltuieli curente conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, Regia Autonomă “Aeroportul Baia Mare” va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş
  • Direcţiei Juridice şi Administraţiei Publice;
  • Direcţiei Economice;
  • Regiei Autonome “Aeroportul Baia Mare”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 165

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.