ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici privind obiectivul de investiţii „Gutinul – Dezvoltarea zonelor turistice Baia Mare (Deseşti) – Izvoarele, Baia Sprie – Mogoşa şi Cavnic”

          Pentru promovarea obiectivului de investiţii „Gutinul – Dezvoltarea zonelor turistice Baia Mare (Deseşti) – Izvoarele, Baia Sprie – Mogoşa şi Cavnic” se impune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei şi transmiterea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor până cel târziu până în data de 5.12.2007 fapt care determină aprobarea acestora în regim de urgenţă.
          Având în vedere referatul Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş privind necesitatea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Gutinul – Dezvoltarea zonelor turistice Baia Mare (Deseşti) – Izvoarele, Baia Sprie – Mogoşa şi Cavnic”
          În temeiul art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale şi art. 91, al (3) litera f), art. 97 al (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru privind obiectivul de investiţii „Gutinul – Dezvoltarea zonelor turistice Baia Mare (Deseşti) – Izvoarele, Baia Sprie – Mogoşa şi Cavnic”, precum şi principalii indicatori tehnico-economici după cum urmează:

Nr. capitol Denumire capitol Valoare în EUR
(inclusiv TVA)
1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 26.143,67 
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului   1.799.470,85 
3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică  508.374,28 
4. Cheltuieli pentru investiţia de bază  20.052.174,86 
5. Alte cheltuieli  603.251,92 
6. Cheltuieli pentru dare în exploatare 
  Total  22.989.415,58 

 • valoarea totală a investiţiei: 22.989.415,58 €, cu TVA;
 • din care Construcţii Montaj (C+M): 12.178.130,48 €, cu TVA;
 • raport beneficii / costuri, financiar: 1,0601;
 • valoarea netă prezentă, financiar, 20 ani la o rată de 5%: 1.522,22 mii €;
 • rata internă de rentabilitate financiară: 4 %;
 • durata de realizare a investiţiei este de 22 luni.
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului şi se va comunica:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei;
 • Consiliului local al oraşului Baia Sprie;
 • Consiliului local al oraşului Cavnic;
 • Consiliului local al comunei Deseşti;
 • Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Tehnice;
 • Direcţiei Economice;
 • Direcţiei de Dezvoltare Regională.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa de îndată a Consiliului judeţean Maramureş din 4 decembrie 2007

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 4 decembrie 2007
Nr. 166

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.