Hotărârea nr. 86 din 18.05.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru locaţiile subordonate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. c) şi ale art. 97 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTARARE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare pentru locaţiile subordonate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. De la data prezentei hotărâri, se abroga Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 91 din data de 28.07.2011.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot, în şedinţa ordinară din 18 mai 2016. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 18 mai 2016
Nr. 86

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.