PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea în regim de urgenţă a autorizaţiilor de construire

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea în regim de urgenţă a autorizaţiilor de construire

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Arhitect Şef nr. 13398/2020;
          În baza prevederilor:
  • art. 7 pct. (16) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 474 și 489 din Legea 227/2015 - Codul Fiscal;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1) lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru emiterea în regim de urgenţă a autorizaţiilor de construire, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţia Arhitect Şef.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Avizat
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 198
Baia Mare, 3 septembrie 2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.