PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, pentru anul fiscal 2021

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA
 
HOTĂRÂRE
privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, pentru anul fiscal 2021

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul Direcției Economice și Patrimoniu nr.12342/13.08.2020;
  • Adresa Direcţiei pentru Agricultură Județeană Maramureş nr. 2747/30.07.2020;
          Conform dispoziţiilor art. 84, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
          În baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. (f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă preţurile medii ale produselor agricole, pentru anul 2021, în vederea evaluării veniturilor în natură obţinute din arendă de proprietarii de terenuri, uzufructuari sau alţi deţinători legali, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică la:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureș;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcției Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Avizat,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 170
Baia Mare, 13.08.2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.