ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru atribuirea contractelor de acordare a sprijinului financiar unităţilor de cult este prevăzută de art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001

31 Mai 2022 720
CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ – ANUNȚ PRESĂ
ANUNŢ DE PARTICIPARE

Județul Maramureș prin Consiliul Judeţean Maramureș invită unitățile de cult din Județul Maramureș, care îndeplinesc condițiile prevăzute de O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de acordare a sprijinului financiar unităţilor de cult.
 1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de acordare a sprijinului financiar unităţilor de cult este prevăzută de art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și de art. 4 alin (2) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. 1470/2002, republicată:
 2. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: bugetul județului. Suma: 1.500.000 lei pentru:
  • unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România;
  • întreținere și reparații la bunurile aparținând cultelor religioase, bunuri care fac parte din patrimoniul local/naţional/universal/mondial (UNESCO).
 3. Durata proiectelor: de la încheierea contractelor până la 16.12.2022.
 4. Data și ora pentru depunerea propunerilor de proiect: – 3 iunie 2022 ora 8,00 până în 20 iunie 2022 ora 16,00.
 5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect : Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46, cam. 25, Județul Maramureș.
 6. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este postată pe site-ul instituției: www.cjmaramures.ro, secțiunea activitate/ghiduri de finanțare/norme metodologice de acordare a unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult din județul Maramureș.
 7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea acordării sprijinului financiar unităţilor de cult se vor face de către comisia de evaluare în perioada 21 – 30 iunie 2022.

PREȘEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.