Consiliul Județean Maramureș organizează, în data de 15.06.2022, ora 13, licitație publică cu strigare pentru vânzarea mai multor spații proprietate privată a județului Maramureș, cu destinația de cabinete medicale sau activități conexe...

24 Mai 2022 221
Consiliul Județean Maramureș
cu sediul în Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46
Comisia de vânzare a spațiilor medicale

organizează în data de 15.06.2022, ora 13, la sediul Consiliului Județean Maramureș, licitație publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor spații proprietate privată a județului Maramureș, cu destinația de cabinete medicale sau activități conexe actului medical, situate în imobilul din Baia Mare, str. Hortensiei nr. 5A
Nr. crt.  Spațiu medical  Elemente de identificare  Destinația  Prețul de pornire al licitației
- lei - 
1. Apartament nr. 34 și nr. 35  Supraf. totală (cab. + părți comune) = 59,29 mp
Etaj 2 
Cabinete medicale sau activități conexe actului medical  99.732,71 
 2. Apartament nr. 14  Supraf. totală (cab. + părți comune) = 39,11 mp
Etaj 1 
Laborator tehnică dentară   65.612,65
 3. Apartament nr. 20  Supraf. totală (cab. + părți comune) = 39,90 mp
Etaj 1 
66.928,67 

Documentele necesare pentru participarea la licitație

A. Pentru persoane juridice: copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe certificatul de înregistrare fiscală din care să rezulte că este furnizor de servicii medicale; scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română; dovada achitării tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local și cel general consolidat; declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condițiile O.U.G. nr. 68/2008; împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice.

B. Pentru persoane fizice: copie de pe actul de identitate; copie de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire din care să rezulte că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activități conexe acestora; dovada achitării tuturor obligațiilor fiscale către bugetul local și cel general consolidat; declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condițiile O.U.G. nr. 68/2008.

Garanția de participare la licitație - 500 lei/spațiu medical se va depune în contul RO41TREZ4365006XXX000127 deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare, titular Județul Maramureș, CIF 3627315.

Taxa de participare - 100 lei/spațiu medical se va depune în contul RO10TREZ43621330250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Baia Mare, titular Județul Maramureș, CIF 3627315.

Documentele și dovada achitării garanției și taxei de participare vor fi depuse la Registratura Consiliului Județean Maramureș, până la data de 14.06.2022, ora 13.

Spațiile medicale pot fi vizitate în data de 07.06.2022 în intervalul orar 10 - 12.

Relații suplimentare se pot obține de la dl. Buda Ioan, tel. 0262-214659, int. 122.

Președinte comisie,
Simona Cremene

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.