ANUNŢ DE PARTICIPARE în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport

03 Iunie 2022 343
Nr. 12557 / 02.06.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ

ANUNŢ DE PARTICIPARE
în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport

Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș invită persoanele juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și cluburile sportive constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul sport.
  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2022, este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Sursa de finanțare a contractelor și valoarea: bugetul județului, suma 1.000.000 lei, pe domeniul sport.
  3. Durata proiectelor: până la data de 15.12.2022.
  4. Data și ora-limită pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal - Legea nr. 350/2005, art.20 alin. (2): 20.06.2022, ora 14:00. Accelerarea procedurii de selecție se datorează necesității de demarare a proiectelor structurilor sportive, care solicită finanţare nerambursabilă din bugetul județului.
  5. Adresa la care se depun propunerile de proiect: Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46 – camera 25, județul Maramureș.
  6. Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect este postată pe site-ul instituţiei: www.cjmaramures.ro, secțiunea activitate/ghiduri de finanțare.
  7. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se vor face de către comisia de selecție în perioada 21.06.2022 – 30.06.2022.

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 105 din 2 iunie 2022.

PREȘEDINTE
Ionel Ovidiu Bogdan

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.