JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind amânarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Maramureș

          Având în vedere Dispoziția nr.423/12.08.2016 privind convocarea Consiliului județean Maramureș în ședință ordinară în data de 19 august 2016 ora 12;
          În temeiul prevederilor art.94 alin.1) și 3) și ale art.106 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Județean emite prezenta

DISPOZIȚIE :

          Art.1. Ședința ordinară a Consiliului județean Maramureș va avea loc în data de 23 august 2016 ora 12, cu proiectul ordinii de zi aprobat prin Dispoziția 423/2016.
          Art.2. Prezenta dispoziție se comunică:
  • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
  • Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Mass-mediei județene.

PREȘEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate,
Pentru SECRETAR AL JUDEȚULUI
Ioan Dragoș – Director Executiv
Baia Mare, 16.08.2016
Nr. 458

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.