JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş

          Văzând prevederile art. 36 din O.U.G. nr. 189/ 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului – cadru al Caietului de obiective, a modelului – cadru al Raportului de activitate, precum şi a modelului – cadru al Contractului de management;
          În temeiul prevederilor art. 104, alin. (1) lit. f) şi ale art. 106 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş conform anexei care face parte din prezenta dispoziţie.
          Art.2. Dispoziţia se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Compartimentului Resurse umane;
  • Instituţiilor publice de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Maramureş.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 22 februarie 2016
Nr. 45

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.