JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
     PREŞEDINTE

ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţa ordinară


          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta


DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 26 septembrie 2012, ora 13.00, având următorul proiect al ordinii de zi

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 61/ 2005 privind înfiinţarea Centrului judeţean de Informare Consilierie şi Formare Profesională „Pentru Voi”;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea împlementării proiectului ”Iarba verde de la SATE”
 3. Proiect e hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2012;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei sume din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe anul 2012;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al judeţului Maramureş;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii bunului – Sediul formaţiei de lucru Dragomireşti – S.C. PROTEPLANT S.R.L. din domeniul privat în domeniul public al judeţului Maramureş în vederea transmiterii acestuia în domeniul public al oraşului Dragomireşti;
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "Extindere garaje autospeciale SMURD";
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 4 și 6 ale Hotărârii nr.51/21.03.2012 pentru aprobarea Planului de întreținere și reparații curente și periodice pe rețeua de drumuri județene în anul 2012;
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului operativ și de măsuri privind asigurarea condițiilor de circulație pe rețeaua de drumuri de interes județean în iarna 2012-2013;
 11. Hotărâre penru instituire de restricții de circulație pe unele sectoare de drumuri județene;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Conventiei de colaborare între Consiliului Judeţean Maramures, în calitate de cofinanţator, alături de Ministerul Mediului – Unitatea de Management, la implementarea comună a Proiectului ”Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 14. Proiect de hotarâre pentru aprobarea proiectului de management şi a duratei contractului de management la Biblioteca judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare;
 15. Proiect de hotarâre pentru aprobarea proiectului de management şi a duratei contractului de management la Muzeul judeţean de Artă „Centrul Artisitic Baia Mare”
 16. Proiect de hotarâre pentru aprobarea proiectului de management şi a duratei contractului de management la Muzeul judeţean de Istorie şi Arheologie;
 17. Proiect de hotarâre pentru aprobarea proiectului de management şi a duratei contractului de management la Muzeul judeţean de Etografie şi Artă Populară;
 18. Proiect de hotarâre pentru aprobarea proiectului de management şi a duratei contractului de management la Centrul judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş
 19. Proiect de hotarâre privind aprobarea rezultatului concursului în vederea încredinţării managementului Şcolii de Arte „Liviu Borlan” Mare, a proiectului de management câştigător şi a duratei contractului de management;
 20. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier judeţean a domnului Dunca Toader;
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de protecţia copilului.


          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii.

 

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 21 septembrie 2012
Nr. 427

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.