JUDETUL MARAMURE
CONSILIUL JUDETEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea infectării cu COVID-19

          Având în vedere:
  • propunerea grupului de lucru pentru coordonarea la nivelul Consiliului județean Maramureș și a instituțiilor din subordine a acțiunilor de prevenire și gestionare a situațiilor determinate de infecții cu coronavirus „COVID – 19” constituit prin Dispoziția președintelui Consiliului județean Maramureș nr. 247 din 11martie 2020;
  • O.U.G. nr. 21 din 26 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
  • Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Ordinul nr. 3577 din 15 mai 2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;
  • Ordinul nr. 2855/830 din 15.05.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.
  • H.G. nr. 394 din 18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
          În temeiul prevederilor art. 190 alin. (4), art.191 alin.(6) lit. b) raportat la art.173 alin(5) lit. c) și h) şi ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

Art.1 Se stabilesc măsurile pentru prevenirea și combaterea infectării cu COVID-19 aplicabile instituțiilor care își desfășoară activitatea în sediul Palatului Administrativ, cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta dispoziție.
Art.2 Se stabilesc măsurile pentru prevenirea și combaterea infectarii cu COVID-19 aplicabile instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Maramureș, cuprinse în Anexa nr. 2 la prezenta dispoziție.
Art.3. Prevederile prezentei Dispoziții intră în vigoare și produc efecte începând cu data de 20 mai 2020.
Art.4. Prezenta dispoziţie se publică pe site-ul Consiliului Județean Maramureș și se comunică la:
  • Instituţia Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcții/Servicii/Birouri din cadrul CJMM;
  • Instituțiile și serviciile publice din subordinea sau coordonarea Consiliului Județean Maramureș;
  • Instituțiile care își desfășoară activitatea în clădirea Palatului Administrativ.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN 
Nr. 301 
Data: 19.05.2020

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.