JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 15 iunie 2016, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în „Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2016;
  3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri – Poduri Maramureş S.A.”;
  4. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Consiliului local al comunei Boiu Mare a unei porţiuni de drum judeţean;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă din domeniul tineretului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2016;
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan”Baia Mare pentru anul şcolar 2016 – 2017.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 10 iunie 2016
Nr. 266

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.