DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta 

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 28 mai 2014, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Marian Gheorghe şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 a S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2013 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea conturilor anuale de execuţie a bugetelor pe anul 2013 pentru bugetul propriu al judeţului;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2014;
 6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S.M. „Ştiinţa” Baia Mare – echipa de rugby;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon H.C.M. Baia Mare – Echipa de handbal feminin;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S. „Ştiinţa Explorări” Baia Mare – Echipa de volei masculin;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon H.C M. „Minaur” Baia Mare – echipa de handbal masculin;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul judeţului pentru finanţarea programelor structurii sportive de performanţă de prim eşalon C.S.„Asociaţia Sportivă Independenţa” Baia Mare – echipa de fotbal feminin;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2014;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul culturii, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2014;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra unei suprafeţe de teren din perimetru Bibliotecii judeţene „Petre Dulfu”, în favoarea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici;
 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş, a unui bun aflat în administrarea Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Punct de control poartă şi centru informare pacienţi – Gard împrejmuitor” la Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, str. V. Lucaciu nr. 72;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor intervenite în domeniul public la judeţului Maramureş în cursul anului 2013;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea concursului privind stabilirea semnelor ce marchează intrarea în judeţul Maramureş amplasate pe drumurile publice;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a Autorităţii judeţene de Transport;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin modificarea staţiilor de plecare din capetele de traseu şi modificarea graficelor de circulaţie pentru transportul public de persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din data de 18.12.2013;
 21. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea aşezământului de cultură „Complexul Astronomic Popular” Baia Mare;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Fundaţia S.O.S. Bambini Onlus – Italia;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de parteneriat intre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Asociaţia F.A.U.S. – O.N.L.U.S. – Italia pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;
 24. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat cu Fundaţia Hope and Homes for Children România privind derularea unui proiect “Prevenirea excluziunii sociale pentru un viitor mai bun”, depus pentru finanţare în cadrul Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, denumit în continuare Program, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014);
 25. Raport asupra situaţiei gestionării bunurilor.

 

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 16 mai 2014 
Nr. 132

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.