Dispoziţie privind convocarea Consiliului Judeţean Maramureş în şedinţă ordinară, pentru data de 30 septembrie 2011

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
   - PREŞEDINTE –

ROMÂNIA


DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş
în şedinţă ordinară


          Având în vedere prevederile art.94 alin.1) şi 3) şi art.106 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:


          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 30 septembrie 2011, ora 10:00, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului pe anul 2011;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea „Centrului de primire în regim de urgenţă pentru copiii străzii”, situat în localitatea Baia Mare, str. Progresului nr. 18, precum şi a aprobării organigramei şi a statului de funcţii pentru această locaţie;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate şi a transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 94 din 29 august 2011;
 6. Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului domnului Tătaru Florin şi declararea ca vacant a locului de consilier judeţean;
 7. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului judeţean Maramureş a sectoarelor din drum judeţean 186 situate în intravilanul oraşelor Dragomireşti şi Săliştea de Sus;
 8. Proiect de hotărâre privind completarea Caietului de sarcini şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului de administrare a domeniului public al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene;
 9. Raport privind utilizarea fondului de rezervă constituit la dispoziţia Consiliului judeţean la data de 30 iunie 2011.

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:

 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Compartimentului Pregătire Şedinţe şi Relaţii cu Consilierii;
 • Mass-mediei judeţene.

 

PREŞEDINTE
Mircea Man
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 21 septembrie 2011
Nr. 359

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.