JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
- PREŞEDINTE -
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului judeţean Maramureş în şedinţă ordinară

          Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1) şi (3) şi art.106 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul judeţean Maramureş, în data de 27 aprilie 2016, ora 12.00 având următorul proiect al ordinii de zi:
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului de transport 2014–2019 prin reducerea capacităţii de transport, suplimentarea de curse, introducerea de staţii şi modificarea unor grafice de circulaţie;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Maramureş;
 4. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 58/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de serviciu, Caietul de sarcini şi a Contractului de delegare a gestiunii privind Serviciul de administrare a domeniului public şi privat al judeţului Maramureş în domeniul drumurilor judeţene;
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale R. A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 la R. A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş” S.A.;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „Awareness Building of Cultural Diversity ABCD – Consolidarea conștientizării prin diversitatea culturală” în cadrul Programului de Finanțare: Erasmus Plus, Acțiunea cheie 1: Mobilități de învățare;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării în parteneriat a proiectului „FoodChain 4Europe – Lanțuri alimentare inteligente pentru Europa” în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte al programului INTERREG Europe;
 11. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a ofertelor culturale pentru finanţări nerambursabile din bugetul propriu al judeţului Maramureş pe anul 2016;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Maramureş pe anul 2016;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş - Baia Mare;
 15. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş la Cooperativa Agricolă „Maramureşul Agro Cooperativă Agricolă”;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice şi a tarifelor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Maramureş;
 17. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2016;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului cultural prioritar al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2016;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord – Vest a unui spaţiu din domeniul public al judeţului Maramureş;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unei suprafeţe de teren din domeniul public al judeţului Maramureş şi administrarea R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare, în domeniul public al statului şi în administrarea R.A. Aeroportului Internaţional Baia Mare, în vederea realizării obiectivului „Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare la R.A. Aeroportul Internaţional Baia Mare”.
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare;
 24. Proiect de hotărâre privind constituirea Echipei Intersectoriale Locale Maramureş pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor, prevenirea violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei judeţului Maramureş în domeniul asistenţă socială şi protecţia copilului pentru perioada 2015 – 2020;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru locaţiile subordonate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei proiectelor propuse să beneficieze de finanţare nerambursabilă şi a sumelor alocate fiecărui proiect din domeniul sportului, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2016;
 28. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri şi Poduri Maramureş”S.A.;
 29. Punct de vedere cu privire la Plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 20/ 9 martie 2016 formulată de Oraşul Ulmeni prin Primar;

          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Mass-mediei judeţene.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Ioan Dragoş
Baia Mare, 22 aprilie 2016
Nr. 101

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.