Rezultatul soluţionării Contestaţiei nr. 7584 / 31.08.2016 depusă de domnul Negoiţă Nicolae Costică la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale (perioadă determinată) de şef serviciu la Serviciul UIP/UMP SMID Maramureş din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte

01 Septembrie 2016

Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale (perioadă determinată) vacante din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte – Serviciul UIP/UMP SMID Maramureş, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 446/16.08.2016, a analizat contestaţia depusă de domnul Negoiţă Nicolae Costică.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
Nr. 7584 / 01.09.2016

REZULTATUL
soluţionării Contestaţiei nr. 7584 / 31.08.2016 depusă de domnul Negoiţă Nicolae Costică la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale (perioadă determinată) de şef serviciu la Serviciul UIP/UMP SMID Maramureş din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte

Comisia de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiilor contractuale (perioadă determinată) vacante din cadrul Direcţiei de dezvoltare şi implementare proiecte – Serviciul UIP/UMP SMID Maramureş, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 446/16.08.2016, a analizat contestaţia depusă de domnul Negoiţă Nicolae Costică.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) și art. 34 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor are competența de a analiza lucrările scrise, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Urmare analizării lucrării scrise şi baremului de corectare, comisia de soluţionare a contestaţiilor a constatat că punctajele au fost acordate potrivit baremului şi răspunsurilor din lucrarea scrisă.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor a respins contestaţia depusă de domnul Negoiţă Nicolae Costică, întrucât, conform art. 34 lit. b) din H.G. nr. 286/2011, a constatat că punctajele au fost acordate conform baremului de concurs, iar punctajele acordate de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu modifică rezultatul obţinut la proba scrisă.

Potrivit art. 35 din H.G. nr. 286/2011, cu modifiările şi completările ulterioare, candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Secretarul comisiei,

Afişat azi 01 septembrie 2016, ora 13,00

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.