Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale (perioadă determinată) vacante din cadrul Serviciului UIP/UMP SMID Maramureş – Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte

30 August 2016

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 30 august 2016 pentru ocuparea funcţiilor contractuale (perioadă determinată) vacante din cadrul Serviciului UIP/UMP SMID Maramureş – Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ

Rezultatul probei scrise
la concursul organizat în data de 30 august 2016 pentru ocuparea funcţiilor contractuale (perioadă determinată) vacante din cadrul Serviciului UIP/UMP SMID Maramureş – Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs anunţă rezultatele probei scrise:

          Serviciul UIP/UMP SMID Maramureş

          Pentru funcţia contractuală de conducere de şef serviciu:

Nr. crt. Nume/prenume candidat Punctajul obţinut la proba scrisă Observaţii
1. Negoiţă Nicolae Costică 58,83  Respins
2. Grindean Sabin 57,17  Respins
3. Petric Aurora Elisaveta 55,17  Respins


          Pentru funcţia contractuală de execuţie de inspector specialitate II (inginer constructor):

Nr. crt. Nume/prenume candidat Punctajul obţinut la proba scrisă Observaţii
1. Gheţie Vlad Ioan 32,33  Respins
2. Iluţ Lavinia Elena 32,00  Respins
3. Pintilii Silviu Petru Absent Respins 


          Pentru funcţia contractuală de execuţie de consilier juridic debutant:

Nr. crt. Nume/prenume candidat Punctajul obţinut la proba scrisă Observaţii
1. Opriş Cristian George 18,33  Respins
2. Bel Daniel Claudiu 10,33  Respins
3. Marc Tabita Izabela 4,33  Respins


Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişare, conform art. 31 din Regulamentu-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv până în data de 31 august 2016, ora 16,30.

Afişat astăzi, 30 august 2016, ora 16,30 la sediul Consiliului Judeţean Maramureş

Secretarul comisiei de concurs, David Rodica

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.