REZULTATUL privind soluţionarea Contestaţiei nr. 1296/19.02.2015 depusă de dl Sofian Adrian la concursul (proba interviului) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier I debutant la Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte – Compartiment strategii judeţene şi planificare teritorială

20 Februarie 2015

Comisia de soluţionare a contestaţiilor numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 30/22.01.2015, în conformitate cu art. 64 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008, a analizat planul de interviu şi consemnarea răspunsurilor la interviul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier I debutant la Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte, date de dl Sofian Adrian.
CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ
COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
Nr. 1296/20.02.2015

R E Z U L T A T U L
privind soluţionarea Contestaţiei nr. 1296/19.02.2015 depusă de dl Sofian Adrian la concursul (proba interviului) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier I debutant la Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte – Compartiment strategii judeţene şi planificare teritorială

Comisia de soluţionare a contestaţiilor numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr. 30/22.01.2015, în conformitate cu art. 64 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008, a analizat planul de interviu şi consemnarea răspunsurilor la interviul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier I debutant la Direcţia de dezvoltare şi implementare proiecte, date de dl Sofian Adrian.

Contestaţia a fost respinsă în baza art. 66 lit. b) şi lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, din următoarele motive:
  • punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate şi răspunsurilor candidatului consemnate în procesul verbal, contrasemnat de candidat;
  • între punctajul acordat de comisia de concurs şi cea de soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţă mai mare de 10 puncte.

Faţă de acestea, Comisia de soluţionare a contestaţiilor a menţinut punctajul acordat de comisia de concurs, constatând că punctajele de la interviu au fost acordate corect potrivit planului de interviu şi răspunsurile candidatului.

Având în vedere cele de mai sus, contestaţia depusă de domnul SOFIAN ADRIAN a fost respinsă.

Potrivit art. 68 din acelaşi act normativ, candidatul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

Secretarul comisiei,

Afişat azi, 20.02.2015, Ora 10.00

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.