REZULTAT - SELECȚIA DOSARELOR pentru concursul / examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 21.11.2022 pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate

14 Noiembrie 2022
Având în vedere prevederile art.50 alin. (1) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat:
Nr. crt.  Compartiment  Funcția publică de execuție  Număr dosar înregistrare  Admis / Respins  Motivul respingerii dosarului 
1. Biroul turism și promovarea județului  Consilier, cls. I, grad profesional superior  24834 / 27.10.2022  Admis 

NOTA:
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 21.11.2022 ora 1000 la sediul Consiliului Judeţean Maramureș.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Afişat astăzi 14.11.2022 ora 12.00 la sediul și pe pagina de internet a Consiliului Județean Maramureş.

Secretar comisie de examen,
Simicorescu Sorina

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.