REZULTAT - PROBA SCRISĂ Concursul / Examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici organizat în data de 21.11.2022 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

21 Noiembrie 2022
Comisia de concurs numită prin
Dispoziția Președintelui Consiliului
Județean Maramureș nr. 488 / 19.10.2022
Nr. 27099 / 21.11.2022

REZULTAT - PROBA SCRISĂ
Concursul/Examenul pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici organizat în data de 21.11.2022 în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise:
Nr. Crt.  Funcţia publică de execuție  Număr înregistrare dosar  Compartiment  Punctaj probă scrisă  Rezultatul probei  
1. Consilier, cls. I, grad profesional superior  24834 / 27.10.2022  Birou turism și promovarea județului  88,67 puncte  Admis 

Conform art. 60 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. 14) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Proba de interviu va fi susținută în data de 21.11.2022 ora 14.00.

Afişat astăzi, 21.11.2022 ora 15.00 la sediul Consiliului Județean Maramureș.

Secretar comisie,
Simicorescu Sorina – consilier

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.