REZULTAT - PROBA SCRISĂ la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Administrare Bunuri și Patrimoniu...

24 August 2022
COMISIA DE CONCURS
Nr. 19676 / 24.08.2022

REZULTAT - PROBA SCRISĂ
la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Administrare Bunuri și Patrimoniu - Serviciul Cadastru, Administrare Bunuri și Patrimoniu – Direcția “Arhitect Șef“

Având în vedere prevederile art. 60 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică rezultatul probei scrise:
Nr. Crt.  Număr înregistrare dosar   Punctaj Probă scrisă Rezultatul probei   Observații
1.  18569 / 09.08.2022  42,41  Respins   
2.  17291 / 25.07.2022  32,79  Respins   
3.  17692 / 29.07.2022  - - Absent 
4.  18651 / 10.08.2022   -  - Absent 

Conform art. 60 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 618 alin. 14) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare sunt declaraţi admişi la proba scrisă, candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Proba de interviu va fi susținută în data de __-__ ora -____

Afişat azi 24.08.2022, ora 15,00 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureș www.cjmaramures.ro în cadrul secțiunii “Cariera”.

Secretar comisie concurs,

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.