REZULTAT – SELECȚIA DOSARELOR pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Administrare Bunuri și Patrimoniu

18 August 2022
COMISIA DE CONCURS
Nr. 19283/ 18.08.2022

REZULTAT – SELECȚIA DOSARELOR
pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Administrare Bunuri și Patrimoniu - Serviciul Cadastru, Administrare Bunuri și Patrimoniu - Direcția Arhitect Șef din data de 22 august 2022 - proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (1) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat:
Nr. crt.   Număr înregistrare dosar  Admis/Respins  Motivul respingerii dosarului  
1. 17291/25.07.2022   Admis   
 2. 17692/29.07.2022  Admis   
 3. 18471/08.08.2022  Respins  Neîndeplinirea condițiilor specifice ocupării funcției publice conform prevederilor art. 468 alin (1) lit c) din OUG 57/2019 privind Codul Aministrativ cu modificările și completările ulterioare, respectiv minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 
 4. 18453/08.08.2022  Respins  Neîndeplinirea condițiilor specifice ocupării funcției publice conform prevederilor art. 468 alin (1) lit c) din OUG 57/2019 privind Codul Aministrativ cu modificările și completările ulterioare, respectiv minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 
 5.  18569/09.08.2022 Admis   
 6. 18631/10.08.2022  Respins  Neîndeplinirea condițiilor specifice ocupării funcției publice conform prevederilor art. 465 alin (1) lit g) din OUG 57/2019 privind Codul Aministrativ cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 alin (2) din HG 611/20018 cu modificările și completările ulterioare 
 7. 18651/10.08.2022  Admis   

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 22.08.2022 ora 10.00 la sediul Consiliului Judeţean Maramureș.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la registratura Consiliului Județean Maramureș.

Afişat azi 18.08.2022 ora 14.00 la sediul și pe site-ul Consiliului Județean Maramureş, www.cjmaramures.ro  în cadrul secțiunii “Cariera”.

Secretar comisie de concurs

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.