Oportunităţi de finanţare a Unităţilor Administrative Teritoriale (UAT)

20 August 2014

Instituţii Financiare Internaţionale (IFI) care pot constitui o alternativă la împrumuturile contractate de către UAT.

Informare MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Oportunităţi de finanţare a Unităţilor Administrative Teritoriale (UAT)

 

Instituţiile Financiare Internaţionale (IFI) pot constitui o alternativă la împrumuturile contractate de către UAT.

 

  1. Banca Europeană de Investiţii (BEI) oferă credite individuale de maximum 50% pentru proiecte cu o valoare minimă de 25 mil. euro (împrumutul fiind de 12,5 mil. euro). De asemenea, oferă şi credite sau garanţii pentru o valoare maximă de 7,5 mil. euro, prin instrumente de împărţire a riscului în domeniul inovării (risk-sharing RDI)

Activităţi finanţate de BEI: reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe şi achiziţiilor de tramvaie şi autobuze pentru transport urban de călători.

 

  1. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). Împrumuturile sunt de minimum 10 mil. euro (sau ron echivalent). Pentru municipalităţi însă, BERD acordă şi împrumuturi mai mici, până în jur de 5 mil. euro.

Activităţi finanţate de BERD: reabilitarea străzilor, îmbunătăţirea iluminatului public şi reabilitarea

infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare.

 

  1. Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) din cadrul Grupului Băncii Mondiale nu are un plafon prestabilit pentru credite, minimul care a fost acordat până în prezent fiind de 7 mil. euro. Împrumuturile de la IFC finanţează în principal sectorul privat, dar pot acorda credite pentru proiecte legate de investiţii publice de interes local.

Activităţi finanţate: reabilitările sitemelor de termoficare urbană în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice (POS Mediu), activităţile de reabilitare a infrastructurii publice urbane de transport; reabilitarea şi amenajarea infrastructurii publice urbane de transport şi servicii suport – trafic management şi supraveghere video; reabilitarea centrelor de zi pentru copii cu dizabilităţi; reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinelor de ajutor social pentru dezvoltarea unor centre sociale de urgenţă pentru persoane fără adăpost; infrastructura regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C; retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare în vederea conformării la normele de protecţie a mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană.

 

  1. În conformitate cu Legea nr.155/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal bugetar pe anul 2014, în anul 2014 plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 mil. lei fiecare.

Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile care pot fi autorizate pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 mil. lei. Plafoanele menţionate nu cuprind finanţările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Plafoanele sus-menţionate sunt prevăzute şi în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2014-2016 în vederea încadrării în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat. Limitarea în anul 2014 a valorii finanţărilor rambursabile care pot fi contractate de o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială a avut în vedere posibilitatea autorizării de finanţări rambursabile pentru mai multe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, ţinând cont de faptul că plafonul de 1.200 mil. lei este aplicabil tuturor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale ţării (comune, oraşe, municipii, judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti)

În ceea ce priveşte contractarea finanţărilor rambursabile pentru pre/cofinanţarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare de la UE, acestea sunt exceptate de la încadrarea în plafoanele anuale de contractare şi de trageri; de asemenea, nu se iau în calculul serviciului daoriei publice locale, fiind exceptate de la încadrarea în gradul de îndatorare de 30% prevăzut de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  1. România are posibilitatea de a depune o solicitare de asistenţă financiară şi gratuită (100% grant) prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE).

În situaţii excepţionale, FSUE poate fi mobilizat şi pentru aşa-numitele catastrofe „regionale”, atunci când o regiune se confruntă cu o catastrofăcare afectează majoritatea populaţiei şi care are repercursiuni grave şi durabile asupra condiţiilor de viaţă şi a stabilităţii economice. Regiunile pot beneficia astfel de intervenţii din partea FSUE, chiar dacă nu este atins pragul naţional aplicabil. Pentru aceste situaţii specifice, ajutorul total anual este limitat la maximum 7,5% din suma totală anuală pusă la dispoziţia Fondului de solidaritate (adică 75 de mil. de euro).

Pentru utilizarea FSUE, UAT din judeţe, afectate de calamităţi, pe baza proceselor verbale de constatare întocmite de către Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, vor transmite instituţiei prefectului judeţului sumele necesare pentru refacerea obiectivelor afectate de calamităţi, în vederea solicitării asistenţei din FSUE de către Guvernul României.

FSUE finanţează doar refacerea, readucerea obiectivelor calamitate la starea de dinaintea producerii calamităţii, fără a finanţa lucrări de modernizare.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la:  

Serviciul Promovare a Proiectelor de Dezvoltare – Direcţia de Dezvoltare şi Investiţii, tel. 0262 211 947, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.