Ministerul Fondurilor Europene a publicat Ghidul Condiţii Generale POCU 2014-2020

25 Aprilie 2016

Ministerul Fondurilor Europene a publicat Ghidul Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi anexele aferente.
Ministerul Fondurilor Europene a publicat Ghidul Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi anexele aferente.

Acest document cuprinde informații și reguli generale de eligibilitate aplicabile în mod obligatoriu solicitanților care doresc să obțină finanțare din FSE, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

În completarea elementelor reglementate de prezentul document, regulile specifice aplicabile unei cereri de propuneri de proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pot fi regăsite în ghidul condiții specifice aferent respectivei cereri.

Alocarea totală

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, cu o alocare totală de aproximativ 5 miliarde de euro (din care 4,3 miliarde de euro contribuție UE), stabilește prioritățile de intervenție ale României în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și educației.

Obiectivul general

Obiectivul major urmărit îl reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului la servicii sociale și de sănătate.

Axe Prioritare

POCU sprijină operațiuni înscrise în 7 Axe Prioritare și 58 obiective specifice. Investițiile din POCU vor finanța operațiuni în toate cele 8 regiuni de dezvoltare. Dintre acestea, 7 se încadrează în categoria de regiuni mai puțin dezvoltate (al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27), respectiv Nord–Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru.

La nivelul POCU sunt stabilite alocări financiare diferențiate în funcție de categoriile de regiuni, respectiv între regiuni dezvoltate și regiuni mai puțin dezvoltate. În cadrul fiecărei cereri de propuneri de proiecte alocările financiare în funcție de cele două categorii de regiuni vor fi clar indicate.

Procesul de evaluare şi selecţie

În procesul de evaluare şi selecţie, AM POCU aplică două mecanisme prin care gestionează solicitările de finanţare din POCU, mecanismul competitiv şi mecanismul non-competitiv. Procesul de evaluare şi selecție este detaliat în Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor POCU, publicată pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Ghidul Condiţii Generale POCU 2014 – 2020, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 şi anexele aferente pot fi găsite pe: http://www.fonduri-structurale.ro.

Informare de la Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.