Cerere de propuneri de proiecte Program: ORIZONT 2020

19 Ianuarie 2015
Se așteaptă ca această cerere să contribuie la realizarea mai multor obiective, inclusiv a celor stabilite în Strategia Europa 2020 ṣi prin Foaia de parcurs „Europa eficientă în utilizarea resurselor” - domeniul apelor: minimalizarea impactului secetei și inundațiilor; opțiuni alternative de alimentare cu apă doar atunci când sunt luate toate măsurile de eficiență și de economisire, extracția apei să rămână sub 20% din resursele de apă disponibile regenerabile.
Subprogram: Inovare în domeniul apei – Stimularea valorii sale pentru Europa

Cererea de propuneri de proiecte vizează dezvoltarea inovării în domeniul apei şi al utilizăriia cesteia.

Se așteaptă ca această cerere să contribuie la realizarea mai multor obiective, inclusiv a celor stabilite în Strategia Europa 2020 ṣi prin Foaia de parcurs „Europa eficientă în utilizarea resurselor” - domeniul apelor: minimalizarea impactului secetei și inundațiilor; opțiuni alternative de alimentare cu apă doar atunci când sunt luate toate măsurile de eficiență și de economisire, extracția apei să rămână sub 20% din resursele de apă disponibile regenerabile.

Acțiunile specifice răspund nevoilor identificate prin Parteneriatul European pentru Inovare (PEI) sectorul "apă" și domeniile sale prioritare de acțiune descrise în Planul strategic de implementare.

Eligibilitate: State membre UE, țări asociate la program în urma unor acorduri cu UE, organizații internaționale care au ca scop promovarea cooperării ştiințifice şi tehnologice în Europa şi ale căror membri provin din statele UE şi țările asociatela program (vezi anexele generale).

Beneficiari: orice entitate constituită legal.

Buget total/sumă acordată pe proiect:75.000.000 €, rata de cofinanṭare variază în funcṭie de tipul de acṭiune.

Termenul limită de trimitere a proiectului: 21 aprilie 2015 (orele 17:00 la Bruxelles – Central European Time).

Cererea are prevăzute 3 topicuri:
I. Activităṭi/demonstraṭii pilot
II. Abordări integrate de securitate alimentară, energie cu emisii reduse de carbon, gestionarea durabilă a apei și atenuarea schimbărilor climatice
III. Dezvoltarea tehnologiei în domeniul alimentării cu apă ṣi al canalizării, sisteme și instrumente și/sau metodologii

Informații suplimentare: pentru acṭiunile de inovare ṣi cercetare ṣi acṭiunile de inovare, parteneriatul pentru un proiect ar trebui să includă cel puțin 3 entități şi acestea să fie stabilite în trei țări diferite; entitățile trebuie să fie independente una față de alta.

Manualul online Orizont 2020: http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/submit-proposals_en.htm

Sursa de informare şi documentație: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-two-stage.html

Instituție responsabilă: Comisia Europeană DG Cercetare şi Inovare

Depunerea aplicațiilor se face electronic, detalii pe link-ulurmător: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html

Pentru ntrebări referitoare la cererile de propuneri ale programului Orizont 2020, a fost creat un Helpdesk Horizon2020; cei interesați sunt rugați să adreseze întrebările cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data limită de depunere a aplicațiilor.

Pentru probleme IT legate de depunerea aplicațiilor: http://ec.europa.eu/research/participants/api//contact/index.html

Pentru mai multe detalii, vă rugămsă ne contactaţi la: Serviciul Promovare a Proiectelor – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, tel. 0262.211.947, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.