ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei si statului de functii a Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Adresa nr. 357/ 2008 a Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „ PENTRU VOI” Baia Mare precum şi avizele comisiilor de specialitate; În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 61/2005 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare şi a Hotărârii nr. 64/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), litera c) şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1 Se aproba organigrama şi statul de funcţii al Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare. Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Direcţiei economice; - Centrului Judeţean de Informare, Consiliere şi Formare Profesională „PENTRU VOI” Baia Mare Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 79

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.