ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului judeţean „Centrul Artistic Baia Mare” Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Nota de Fundamentare nr. 91/ 2008 a Muzeului judeţean „Centrul Artistic Baia Mare” precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului judeţean „Centrul Artistic Baia Mare” începând cu data de 1 mai 2008, conform anexelor la prezenta hotărâre. (2) Modificarea organigramei şi a statului de funcţii se face cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute pe acest an în bugetul instituţiei. Art. 2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei economice; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Muzeului judeţean „Centrul Artistic Baia Mare”. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008 PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasermnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 78

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.