ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul nr. 306/ 2008 al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 din Legea nr. 2315/ 2001, a administraţiei publice locale, republicată, Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania” Baia Mare; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei economice. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 76

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.