ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţei de dezvoltare durabilă urbană şi rurală UrbaNET, Baia Mare aprobat prin Hotărârea nr. 12/2002 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Adresa nr. 27/2008 a Agenţiei de dezvoltare durabilă urbană şi rurală UrbaNET, precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; Având la bază Ordinul nr. 337/2007 privind actualizarea clasificării activităţilor din economia natională, În temeiul art. 3, litera b) al Ordinului Comun nr.353/5202l2003 al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetarii privind metodologia de autorizare a fumizorilor de formare profesională a adulţilor, Văzând art. 3, litera a) din H.G. nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), litera c) şi 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.l. La art. 7 din regulamentul de organizare si functionare a Agenţiei de dezvoltare durabilă urbană şi rurală UrbaNET, Baia Mare, activităţile desfăşurate la aliniatele (1) si (2) sunt urmatoarele: COD CAEN actualizat Denumirea activităţii 7022 (1) Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 8559 (2) Alte forme de învăţământ n.c.a. Art. II. Prezenta hotărâre se publică in Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Direcţiei economice; - Agenţiei de dezvoltare durabilă urbană şi rurală UrbaNET, Baia Mare. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 75

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.