JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în justiţie a intereselor Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, în litigiul cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică, Adresa nr. 3972/8.05.2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, prin care se solicită aprobarea achiziţionării de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare în justiţie în litigiul cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş precum şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. I alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2013;
          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă achiziţia de servicii juridice, de asistenţă şi reprezentare în justiţie a intereselor Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, în litigiul cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureş.
          Art.2. (1) Încheierea contractului de asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie se va face de către Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.
          (2) Sumele necesare plăţii serviciilor prevăzute la art. 1 se vor suporta din bugetul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.
          Art.3. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru”, 5 abțineri și o neparticipare la vot în şedinţa ordinară din 29 mai 2015. Au fost prezenţi 30 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 29 mai 2015
Nr. 71

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.