JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          Văzând Adresa nr. 38788/ 2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş prin care se solicită înlocuirea în componenţa comisiei a doamnei Lazăr Mihaela Lenuţa, asistent social cu doamna Todoreanu Agneta;
          Luând în considerare prevederile Hotărârilor Consiliului Judeţean Maramureş nr. 51 și 73/2018;
          În conformitate cu dispozițiile art. 85, alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/ 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
          Ţinând cont de prevederile art. 9 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin H.G. nr. 430/ 2008 cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap prin înlocuirea doamnei Lazăr Mihaela Lenuţa, asistent social, cu doamna Todoreanu Agneta – asistent social.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Persoanelor nominalizate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 27 voturi „pentru” şi patru neparticipări în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 251

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.