JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu Agenția Naţională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii, Raportul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. a) pct. 2, alin. (6) lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Agenția Naţională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă contribuția proprie la proiect cu suma de 22.963,232 lei, fără T.V.A., reprezentând contribuția de 0.045% din valoarea totală a proiectului, care va fi asigurată de către județul Maramureș.
          Art.3. Se aprobă finanţarea oricăror cheltuieli ce pot interveni pe parcursul derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia în bune condiţii.
          Art.4. Se împuterniceşte Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, să semneze Acordul de parteneriat şi orice alte documente prevăzute de procedura promovării şi implementării proiectului.
          Art.5. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică ;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Agenției Naţională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (ANES);
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 28 de voturi „pentru” şi trei neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 229

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.