JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Maramureş

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          Luând în considerare Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş:
  • nr. 105/ 2016 privind constituirea şi organizarea comisiilor de specialitate, cu modificările şi completările ulterioare;
  • nr. 173/ 2019 privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Cristian Anghel;
  • nr. 174/ 2019 privind validarea mandatului de consilier a domnului Frânc Claudiu;
          În temeiul prevederilor art. 124, art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea componenței nominale a unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Maramureș în sensul că, în Comisia pentru buget - finanţe și în Comisia pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale domnul consilier Frânc Claudiu îl înlocuiește pe domnul Cristian Anghel, ca urmare a încetării mandatului acestuia din urmă.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Domnului Frânc Claudiu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 208
Baia Mare, 5 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 23 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Maramureş din 5 septembrie 2019. Au fost prezenţi 24 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.