JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.187/ 2019 privind alocarea unor sume din bugetul județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 187/29 august 2019 privind alocarea unei sume din bugetul județului pentru realizarea unor evenimente cultural – educaționale de către unitățile administrativ teritoriale, prin care i s-a alocat Comunei Strâmtura suma de 30.000 lei pentru organizarea programului cultural „Tradiții culturale – Duminica la Glod”, preconizat a se desfășura în data de 15 septembrie 2019;
          Ținând cont de adresa Comunei Strâmtura nr. 9945/04.09.2019 prin care suntem informați cu privire la modificarea datei pentru organizarea programului cultural „Tradiții culturale – Duminica la Glod”;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5), lit. d) și ale alin. (7) lit. a), art. 182, alin. (1) precum și ale art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr.187/2019, coloana 4, rândul 1, cu mențiunea că evenimentul cultural „Tradiții culturale – Duminica la Glod” se va desfășura în data de 22 septembrie 2019.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartimentului Educație, Cultură, Sport, Culte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Comunei Strâmtura.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 207 
Baia Mare, 5 septembrie 2019 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa de îndată a Consiliului Judeţean Maramureş din 5 septembrie 2019. Au fost prezenţi 24 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.