JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării unei poziţii din Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 172 din 15 octombrie 2008 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresa nr. 2571/ 2008 a Primăriei comunei Bistra şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; Văzând adresa Ministerului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.5.363 din data de 07.10.2008 privind transferurile alocate pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap; În temeiul art.19 alin.(2) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; In baza art. 91 alin.(3) litera a) şi art. 97 alin.(1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă modificarea poziţiei nr. 13 din Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 172 din 15 octombrie 2008 în sensul cuprinderii numitului PITULEC NICOLAE, domiciliat în comuna Bistra, sat Valea Vişeului, nr. 277/a în locul numitului SORBAN GHEORGHE, Valea Vişeului nr. 316. Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Direcţiei tehnice; • Direcţiei planificare teritorială urbanism; • Direcţiei economice; • Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 28 octombrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 octombrie 2008 Nr. 183

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.