ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind retragerea din administrarea S.C. Drumuri şi Poduri Maramureş S.A. a corpului B şi din folosinţa Corpului gardienilor publici (Serviciul judeţean de pază Maramureş ) a corpului C de la Casa de oaspeţi Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică şi faptul că aceste imobile nu sunt utilizate de către cei la care au fost repartizate, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În baza art. 12 al. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art. 91 al.(1) lit. c) şi art.97 al. (1) din din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

           Art.1. (1) Se aprobă retragerea din administrarea S.C. Drumuri şi poduri Maramureş S.A. a corpului B şi din folosinţa Corpului gardienilor publici (Serviciul judeţean de pază Maramureş ) a corpului C – construcţii şi terenul aferent, din imobilul Casa de oaspeţi situate în municipiul Baia Mare, str. Petofi Şandor, nr. 12 – 14.
          (2) Corpurile B şi C din imobilul “Casa de Oaspeţi” – construcţii şi terenul aferent, situate în municipiul Baia Mare str. Petofi Şandor nr. 12 – 14, revin în administrarea Consiliului judeţean Maramureş.
          Art.2. Predarea – primirea se face pe bază de protocol încheiat între părţi.
          Art.3. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 11/2001.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Serviciul judeţean de pază Maramureş;
  • S.C. „Drumuri şi Poduri” Maramureş S.A.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 160

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.